Bir işletmenin kimliği, tıpkı sizlerin profili gibidir. Sizi diğer insanlardan ayıran özelliklerdir. Konuşma tarzınız ile, ne söylediğiniz ya da yazdığınız ile, nasıl giyindiğiniz ve insanlara davranış tarzınız ile kişiliğiniz ve karakterinizi ifade yolu ile aktarırsınız. Tüm bunlar, sizin kim olduğunuzu belirli yollar ile insanlara gösterdiğiniz kimlik nüanslarınızdır.

İşletmeler için de, ne kadar büyük ya da küçük olsunlar, hatta isterlerse tek kişi çalışsınlar, kimlik önemli ve değerlidir. Kurumsal kimlik işin ne anlama geldiğini gösteren bir varlıktır ve firmaların müşterilerine verdikleri değeri kanıtlamalarının en doğru yoludur. Kurumsal kimlik, işletmelerin diğer firmalardan ayırt edilip belli olmasını, hedeflerini ve felsefesini en iyi şekilde iletebilmesini sağlar.

Kurumsal kimliğin ne olduğu hakkında birçok eğitim kurumunun araştırması vardır. 2003 yılında John Balmer tarafından kaleme alınan araştırmada, kurumsal kimliğin dört ana  etmeni olduğu belirtilmiştir: Stratejik, İşletme Yapısı Kimliği, Görsel Kimlik ve Örgütsel Kimlik. Kurumsal bir profil çizmek adına bu dört element de hayati ve birbiriyle ilişkili bir durumdadır. Fakat kurumsal profil genelde görsel öğeler, renk uyumu, semboller, kelimeler ve tasarım gibi, yapılan işin ne olduğunu belirten görsel öğeler olarak düşünülmektedir. Elbette ki görsel kimlik, kurumsal kimliğin oluşmasında en önemli etkenlerden biridir. Müşterilere en sık görünür olan etmen görsel kimliktir. Firmanın nasıl olduğunu gösterir ve insanların işletmeyi bireysel olarak algılamasına yardımcı olur.

Kurumsal kimliğin görsel kimliği içerisinde logo, markalar, semboller, yazı karakterleri, isim, sloganlar, renk şemaları, kırtasiye tasarımları, yapının dizaynı ve dekoru, reklamlar ve hatta kıyafet kodları ve iş kıyafetleri gibi unsurlar bulunmaktadır.

Bu unsurlar, bir işletmenin finansal performansını pek etkilemiyor gibi görünse de, aslında bu etmenlerin perde arkasında etkileri olduğu kanıtlanmıştır.

Peki kurumsal kimlik neden böylesine önemlidir? Kurumsal kimliğiniz, sektörünüzün ve işletmenizin karakteri ve vizyonunu, yani kişiliğini belirleyeceğinin yanında  markalaşma ve pazarlama stratejinize direkt etkisi olacaktır. Müşterilerinizin bilinçaltına etki ederek, onların kurumsal kimlik markanız ile güçlü bir bağ kurmasını sağlayacak ve müşterilerin gözünde markanıza olan değer artacaktır. Etkili bir kurumsal kimlik yaratmak, müşterilerin firmanıza olan sadakatini maksimize etmenin yanında, müşteri portföyünüzü dahi geliştirecek ve sonucunda yatırımcı olanağınız da artacaktır.

Siz de, kendi işletme profilinizi anlayarak, karlı bir kimlik yaratıp bunu yöneterek, insanlara 'Uzun bir yolculuk için buradayım!' mesajı verebilirsiniz!